פעילויות רחבות

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים לפעילויות רחבות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
כל פעילות כוללת מספר משימות בנושא מסוים ברמות שונות, או פעילות חקר. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט "המלצת השבוע": מרכזונים, גיאומטריה ועוד, נעזרים באביזרים ופעילות בעקבות מאמר. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ - 2   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ¥ֳ³   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ (ֳ¢-ֳ₪)   
ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¡ ֳ₪ֳ£ֳ©ֳ¸ֳ₪ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ¹ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ´ֳ©ֳ­ (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ©ֳ¬ֳ¥ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸? (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ ֳ©ֳ¬ֳ¥ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸?   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ°ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶"ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ§ֳ÷ֳ«ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ£ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ (ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ 9 ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ ֳ§ֳ£   
ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¡ ֳ₪ֳ£ֳ©ֳ¸ֳ₪ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ¥ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ­? - ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ₪? (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ©ֳ¹ ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷! (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­   
ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯   
ֳ¹ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ¸ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¢ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ¸ֳ·ֳ¨ֳ¬ֳ©ֳ­ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¡ ֳ₪ֳ£ֳ©ֳ¸ֳ₪ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· - ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ§ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¡ֳ÷ֳ©ֳ­? (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ©ֳ¹ ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷! (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ¸ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ¡ֳ§ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¶ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ¸ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¶ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ¥ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ­? - ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ₪? (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ¡ֳ§ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¶ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ¸ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¶ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· - ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ§ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¡ֳ÷ֳ©ֳ­? (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ¥ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ­? - ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ₪? (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ©ֳ¹ ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷! (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ£ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ÷
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ¬ ֳ₪ֳ¸ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ²"ֳ© ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ´ֳ÷ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷   
ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ´ֳ ֳ¸ֳ·   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ§ֳ ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ× ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ¹ֳ°ֳ₪   
ֳ§ֳ©ֳ¶ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ«ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ¶ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ¥ֳ³   
ֳ®ֳ¬ֳ°ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ₪   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ 9 ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ ֳ§ֳ£   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ¬ ֳ₪ֳ¸ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ²"ֳ© ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ´ֳ÷ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷   
ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ´ֳ ֳ¸ֳ·   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ (ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷)   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ÷-2 (ֳ¢-ֳ¥)   
ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ£ֳ¢ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ®ֳ¹ֳ¡ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ 0-9 (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ¥ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ­? - ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ₪? (ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ¥ֳ¯)   
ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¬ֳ¡ (ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¹ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ¸ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¢ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ´ֳ¸ֳ·ֳ¨ֳ¬ֳ©ֳ­ (ֳ¢-ֳ£)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה