פעילויות קצרות

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
جدول المئة
أكبر بـ1 أو أصغر بـ1
מספרים פלינדרומים   
חקירה בלוח המאה   
מה מספר הבית?   
מספרים ראשוניים (2)   
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
משחק הרכבה לקטנים   
נקודות מיותרות 2   
נקודות מיותרות 1   
עצור - סיסמה   
הכרת ערכי האותיות
גימטריה בצל האילנות   
סימני השוויון והאי-שוויון
مقارنة 1
קליעה למטרה - בנושא שברים   
ישר המספרים
أين يقع تقريبًا؟
קליעה למטרה - בנושא שברים   
ישר המספרים   
זוגיות ואי-זוגיות
تمارين ضرب
من أنا؟
فريق الأعداد
חקירה בלוח המאה   
מספרים ראשוניים (2)   
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
נקודות מיותרות 2   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
جريدة
أرقام السنة
من أنا 1
من أنا 2
من أنا 3
من أنا 4
من أنا 5
اعداد 1
اعداد 2
أكبر نتيجة وأصغر نتيجة
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
זיהוי מקום הספרה   
שברים
אחוזים
نسبة مئوية و....
עשרוניים-אחוזים-שברים (צביעה)   
יחס
ديناصورات 1
ديناصورات 2
حروف ومربعات
رسمات ومربعات 1
رسمات ومربعات 2
קנה מידה
ديناصورات 1
ديناصورات 2
שברים עשרוניים
من أنا
وجبة سريعة
أكبر أصغر
تمارين مع إجابات غير صحيحة
חזקות   
ריבוע קסם במספרים עשרוניים (תשבץ עשרוני)   
משחק המסגרות   
תשבץ עשרוני   
כמה קודקודים לכוכב? (ה)   
עשרוניים-אחוזים-שברים (צביעה)   
שברים פשוטים
كسور مصرية
اصابة هدف 1
اصابة هدف 2
أين أنت؟
أكبر أصغر
أيهما أكبر؟
بناء كسور
كسور ملائمة
نسبة مئوية و....
تمارين مع إجابات غير صحيحة
קליעה למטרה - בנושא שברים   
חיסור שברים פשוטים ע"י פריטה   
חיבור שברים במשולש פסקל   
ארבע פעולות חשבון   
אתגרים   
צופן יווני   
כיצד תיטיב לראות?   
מבוך שברים פשוטים (השוואת שברים)   
כמה קודקודים לכוכב? (ו)   
השלם והחלק   
ריבועי קסם בשברים פשוטים   
גלגל קסמים   
עשרוניים-אחוזים-שברים (צביעה)   
השלם לשלם אחד   
מהו חצי?   
מדוע האריה כועס?   
שברים: חצי, רבע, שמינית   
שריון של צב משברים: חצי, שליש, רבע   
שרטוט שברים פשוטים   
שברים: חצי, שליש ,רבע   
צמצום שברים   
גלישה במידרון   
תשבצים בשברים פשוטים   
לוח כפל מלכותי   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה