משחקים

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ«ֳ¥ֳ÷ֳ¡ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ₪ֳ®ֳ°ֳ¶ֳ§   
ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ¶ֳ©ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
ֳ®ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¸   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ´ֳ¬ֳ    
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה