משחקים

הכרת המספרים

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ו'   
משחק ה- 15   
משולש החיסור   
ישר המספרים
מספרים מכוונים   
משחקי חשבון על לוח אותיות   
זוגיות ואי-זוגיות
שיבוץ מספרים לפי תכונות   
המבנה העשרוני
ספרות מחליטות   
משחקי חשבון   
שברים
אחוזים
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ו'   
שברים עשרוניים
דומינו שברים   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ו'   
מפחיתים שברים עשרוניים   
מאומדן לניצחון - ארבעה בשורה   
מסלולי מספרים עשרוניים   
ארבעה בשורה אחת - כפל במספרים עשרוניים   
שברים פשוטים
משחקי חשבון על לוח אותיות   
משחקי לוח ושעון - חוגה   
דמקה חשבוני   
משחקי חשבון (שברים)   
מי מנצח אותי בשברים (משחק קוביה)   
דומינו שברים   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ו'   
בינגו שברים   
נצח אותי בשברים   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה