פתיחת שיעור

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
מהו המספר שלי?   
קשרים בין מספרים   
כמה מספרים אתם יכולים ליצור?   
אילו מספרים חסרים?   
קבוצות של ארבעה מספרים   
האם שתי קוביות יכולות להכיל חודש שלם?   
הצורה החסרה   
זוגות מספרים ותכונות   
מהו המספר?   
חיבור נקודות במעגל   
משולש החיסור   
עצור - סיסמה   
הכרת המספר אפס
באיזה מסלול תלכו?     
סימני השוויון והאי-שוויון
שיווי משקל   
ישר המספרים
איפה זה בערך?   
מצאו מספרים עשרוניים   
איזה גדול יותר?   
מי מתאים לשני הצדדים?   
זוגיות ואי-זוגיות
קבוצות של ארבעה מספרים   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
איזה מספר אני?   
כמה מספרים אתם יכולים ליצור?   
אילו מספרים חסרים?   
שברים
אחוזים
איזה גדול יותר?   
שברים עשרוניים
האם תוכלו לעשות זאת בראשכם?   
מצאו מספרים עשרוניים   
איזה גדול יותר?   
שברים פשוטים
היכן אתם?   
דף מציאת השברים שלי   
האם תוכלו לעשות זאת בראשכם?   
מצאו מספרים עשרוניים   
מסלולי שברים   
איזה גדול יותר?   
שברים על רשת משולשים   
האופה היצירתי (כולל הארות למורה)   
חצי ריבוע   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה