פעילויות קצרות

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
עצור - סיסמה   
סימני השוויון והאי-שוויון
קליעה למטרה - בנושא שברים   
ישר המספרים
أين يقع تقريبًا؟
קליעה למטרה - בנושא שברים   
זוגיות ואי-זוגיות
تمارين ضرب
من أنا؟
فريق الأعداد
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
أكبر نتيجة وأصغر نتيجة
שברים
אחוזים
نسبة مئوية و....
יחס
ديناصورات 1
ديناصورات 2
حروف ومربعات
رسمات ومربعات 1
رسمات ومربعات 2
קנה מידה
ديناصورات 1
ديناصورات 2
שברים עשרוניים
من أنا
وجبة سريعة
أكبر أصغر
تمارين مع إجابات غير صحيحة
חזקות   
משחק המסגרות   
כמה קודקודים לכוכב? (ה)   
שברים פשוטים
كسور مصرية
اصابة هدف 1
اصابة هدف 2
أين أنت؟
أكبر أصغر
أيهما أكبر؟
بناء كسور
كسور ملائمة
نسبة مئوية و....
تمارين مع إجابات غير صحيحة
קליעה למטרה - בנושא שברים   
חיסור שברים פשוטים ע"י פריטה   
חיבור שברים במשולש פסקל   
אתגרים   
צופן יווני   
כיצד תיטיב לראות?   
מדוע האריה כועס?   
צמצום שברים   
גלישה במידרון   
תשבצים בשברים פשוטים   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה