פתיחת שיעור

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
קבוצות של ארבעה מספרים   
האם שתי קוביות יכולות להכיל חודש שלם?   
הצורה החסרה   
זוגות מספרים ותכונות   
חיבור נקודות במעגל   
משולש החיסור   
עצור - סיסמה   
ישר המספרים
מספרים עשרוניים על ישר המספרים   
מצאו מספרים עשרוניים   
איזה גדול יותר?   
מי מתאים לשני הצדדים?   
זוגיות ואי-זוגיות
קבוצות של ארבעה מספרים   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
שברים
אחוזים
תמונה, סיפור, סמל   
איזה גדול יותר?   
יחס
תמונה, סיפור, סמל   
שברים עשרוניים
מספרים עשרוניים על ישר המספרים   
האם תוכלו לעשות זאת בראשכם?   
מצאו מספרים עשרוניים   
התאמת שברים   
התאמת מספרים עשרוניים   
יצירה וחישוב של שברים   
חישובים בעל-פה   
איזה גדול יותר?   
תולים שברים   
שברים פשוטים
היכן אתם?   
דף מציאת השברים שלי   
תמונה, סיפור, סמל   
האם תוכלו לעשות זאת בראשכם?   
מצאו מספרים עשרוניים   
התאמת שברים   
יצירה וחישוב של שברים   
מסלולי שברים   
איזה גדול יותר?   
שלושה בשורה (פתיחת שיעור)   
שברים על רשת משולשים   
האופה היצירתי (כולל הארות למורה)   
שברים: השוואה וסידור   
תולים שברים   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה