מאמרים

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים למאמרים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המאמרים מציגים ידע והצעות להוראת הנושא המתמטי שבו הם עוסקים. חלקם מאמרים המתורגמים מכתבי עת באנגלית, וחלקם מאמרים מתוך כתבי העת "מספר חזק" ו- מספר חזק 2000. המאמרים מוצגים בעברית וחלקם גם בערבית - לבחירתכם.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­, ֳ±ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ÷: ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ₪ֳ­ ֳ§ֳ¥ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ§ֳ£ֳ©ֳ¥ ֳ ֳ¶ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¶ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ ֳ©ֳ¹ ֳ¹ֳ ֳ₪ֳ¡ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ©ֳ®ֳ© ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ¢ֳ©ֳ¢ֳ÷ ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ²ֳ¨ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ - ֳ®ֳ ֳ¢ֳ¸ ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ®ֳ¥ֳ§ֳ¹ֳ¡ ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ¢ֳ©ֳ¬ ֳ₪ֳ¸ֳ×   
ֳ®ֳ÷ֳ© ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ - ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ¢ֳ©ֳ¬ ֳ₪ֳ¸ֳ× ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ®ֳ¹ֳ£ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ¨ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¦ֳ©ֳ₪   
ֳ®ֳ¡ֳ§ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ¦ֳ· ֳ¬ֳ±ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¬ֳ§ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ₪ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ₪   
ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ£ֳ¡ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ«ֳ÷ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ°ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¬ֳ±ֳ©ֳ©ֳ² ֳ¡ֳ₪ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ÷ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ«ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯?   
ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ₪   
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ© ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¡ֳ¢ֳ©ֳ¬ ֳ₪ֳ¸ֳ×   
ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± - ֳ±ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ­ ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ´ֳ± ֳ¥ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± ֳ«ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ₪   
ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ¸ֳ₪ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£   
ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ ֳ₪ֳ®ֳ£ֳ²ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ¶ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 9 ֳ¡ֳ©ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ´ֳ±
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ¹ֳ¥ֳ¯? (ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ )   
ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± - ֳ±ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ­ ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ´ֳ± ֳ¥ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± ֳ«ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ₪   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ ֳ©-ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯
ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ£ֳ¡ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ²ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ¯-ֳ£' (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪   
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ°ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ·ֳ£ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ´ֳ± ֳ¬ֳ ֳ§ֳ£   
ֳ£ֳ¸ֳ× ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¸   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ°ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¨ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ¯?   
ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ©ֳ®ֳ© ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ¢ֳ©ֳ¢ֳ÷ ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ "ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ£ֳ®ֳ¥ֳ÷" ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ "ֳ°ֳ®ֳ¥ֳ«ֳ¥ֳ÷"   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ´ֳ± ֳ¥ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¨ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ¯?   
ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ©ֳ®ֳ© ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ¢ֳ©ֳ¢ֳ÷ ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ - ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¡   
ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ¹ֳ¡ - ֳ¸ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ´ֳ÷ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ¯   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ°ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¬ֳ±ֳ©ֳ©ֳ² ֳ¡ֳ₪ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ÷ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ«ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯?   
ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¥ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¬ֳ© ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ­, ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ¸ֳ× ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­: ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ÷   
ֳ²ֳ¸ֳ× ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ°ֳ± ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ©ֳ£ֳ°ֳ¨ֳ¬ ֳ¥ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¬ֳ©ֳ±ֳ¨ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¬ֳ°ֳ£   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
ֳ¶ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¬ֳ¸ֳ¡ֳ² - ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ®ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ·ֳ£ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ´ֳ± ֳ¬ֳ ֳ§ֳ£   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ«ֳ´ֳ¬ - ֳ¢ֳ¥ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¶ֳ¡ֳ²   
ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ "ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪"   
ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ - ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ    
ֳ₪ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ¡ֳ¯ ֳ®ֳ₪ֳ¥ "ֳ§ֳ¶ֳ©"   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה