מאמרים

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים למאמרים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המאמרים מציגים ידע והצעות להוראת הנושא המתמטי שבו הם עוסקים. חלקם מאמרים המתורגמים מכתבי עת באנגלית, וחלקם מאמרים מתוך כתבי העת "מספר חזק" ו- מספר חזק 2000. המאמרים מוצגים בעברית וחלקם גם בערבית - לבחירתכם.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷   
ֳ÷ֳ ֳ¬ֳ±   
ֳ₪ֳ ֳ÷ֳ°ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪: ֳ¦ֳ©ֳ¥ ֳ´ֳ°ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ₪ֳ¡ֳ¥ֳ·ֳ² ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ÷ֳ¡ֳ¬ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¬ֳ ֳ¥ֳ°ֳ¸ֳ£ ֳ ֳ¥ֳ©ֳ¬ֳ¸   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ₪ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ¡ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ´ֳ²ֳ­: ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ₪ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ©ֳ£ֳ² ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ´ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ× ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ¥ֳ÷ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪   
ֳ ֳ§ֳ£ ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ - ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ§ֳ£ ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 8   
ֳ®ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ© ֳ§ֳ¦ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ£ֳ©ֳ ֳ¢ֳ¸ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ²ֳ¨ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­   
ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ£ֳ¬ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ¨   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¯ ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¯   
ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¹ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¦ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¯   
ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¢ֳ÷ ֳ²ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ÷   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­, ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­, ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ£ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ² ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 60   
ֳ¥ֳ©ֳ ֳ®ֳ¸: "ֳ¹ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ®ֳ£ֳ©ֳ°ֳ÷ ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬"   
ֳ ֳ¥ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ£ֳ±   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ÷ - ֳ₪ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¬ֳ ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ´ֳ·ֳ¨ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ¡ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ¢ֳ®ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ₪ - ֳ₪ֳ ֳ®ֳ°ֳ­ ֳ£ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¨ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ₪?   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¥ֳ±ֳ¸ֳ¬ֳ©   
ֳ¡ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ¸ ֳ¡ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ·ֳ¥ ֳ¡ֳ₪ֳ©ֳ¡ֳ¨ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ§ֳ¨ֳ¥ֳ³   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ°ֳ±ֳ·ֳ©   
ֳ´ֳ±ֳ©ֳ´ֳ±ֳ© ֳ²ֳµ ֳ®ֳ´ֳ°ֳ¨ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ₪, ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¬ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ¥ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸   
ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ© ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¥ֳ«ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ÷ֳ²ֳ÷ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ¸ֳ ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­   
ֳ₪ֳ÷ֳ¸ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®-"ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ§ֳ¦ֳ·" - ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪   
ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ ֳ ֳ¥ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ£ֳ±-ֳ₪ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ°ֳ´ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¨   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¢ֳ¸ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ£   
ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ ֳ¨ֳ±, ֳ ֳ ֳ¥ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ£ֳ± ֳ¥ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ®ֳ°ֳ¨ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ÷ ֳ®ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ± ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ´ֳ¬ֳ ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±, ֳ ֳ´ֳ¬ֳ¨ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ¨ֳ±: ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ´ֳ°ֳ© ֳ ֳ ֳ¥ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ£ֳ±   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ - ֳ©ֳ§ֳ±ֳ© ֳ®ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ·ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¬ֳ± ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¸ֳ· ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ₪   
ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ£ֳ¡ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±   
ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ«ֳ±ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²   
ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ¢ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ©ֳ÷ֳ¥?   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ·ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ¬ֳ«ֳ±ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ - ֳ±ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ­ ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ§ֳ£, ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ¥ ֳ ֳ³ ֳ ֳ§ֳ£: ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ´ֳ© ֳ¹ֳ¡ֳ ֳ© ֳ₪ֳ¡ֳ₪ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ£ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ ֳ°ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ÷ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ© ֳ§ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ¢ֳ­)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ®ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ - ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ÷.. ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ÷.. ֳ¥ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷   
ֳ÷ֳ ֳ¬ֳ±   
ֳ₪ֳ ֳ÷ֳ°ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪: ֳ¦ֳ©ֳ¥ ֳ´ֳ°ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ₪ֳ¡ֳ¥ֳ·ֳ² ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ÷ֳ¡ֳ¬ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ«ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷   
ֳ´ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ₪ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ°ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ¥ֳ÷ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ¡ֳ¯ ֳ¹ֳ¬ ֳ±ֳ¡ֳ  ֳ¬ֳ¦ֳ¸   
ֳ®ֳ²ֳ¨ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ²ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¬ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸   
ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ£ֳ¬ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ¨   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ¹ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ±ֳ¬ֳ®ֳ©   
ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ´ֳ© ֳ₪ֳ¸ֳ®ֳ¡"ֳ­   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ¬ ֳ₪ֳ¸ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ©ֳ£ֳ© ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¢ֳ¬ ֳ₪ֳ¹ֳ°ֳ₪ - ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ¹ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©   
ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ÷ֳ²ֳ¸ֳ¥ֳ«ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ ֳ¥ֳ¯ ֳ₪ֳ«ֳ¨ - ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¥ֳ¹ֳ·ֳ©ֳ¬ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ®ֳ© ֳ·ֳ£ֳ­   
ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ°ֳ±ֳ·ֳ©   
ֳ¡ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ¸ ֳ¡ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ·ֳ¥ ֳ¡ֳ₪ֳ©ֳ¡ֳ¨ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ§ֳ¨ֳ¥ֳ³   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ°ֳ±ֳ·ֳ©   
ֳ ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¥ֳ¬ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ­ 1-1500 ֳ¬ֳ±ֳ´ֳ₪"ֳ°   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ₪, ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¡"ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ¯"   
ֳ₪ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ - ֳ¡ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¢ֳ¸ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ£   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±, ֳ ֳ´ֳ¬ֳ¨ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ¨ֳ±: ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ´ֳ°ֳ© ֳ ֳ ֳ¥ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ£ֳ±   
ֳ÷ֳ¬ֳ± ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¸ֳ· ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ₪   
ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ¢ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ©ֳ÷ֳ¥?   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ₪ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ₪"ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ®ֳ«ֳ©ֳ¥ֳ¯"   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ₪"ֳ± ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ°ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ°ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ®ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ - ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ÷.. ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ÷.. ֳ¥ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷   
ֳ÷ֳ ֳ¬ֳ±   
ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ«ֳ¯? ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ«ֳ¯?   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ«ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷   
ֳ©ֳ£ֳ² ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ´ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ´ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ₪ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ°ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ¥ֳ÷ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪   
ֳ®ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ© ֳ§ֳ¦ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ£ֳ©ֳ ֳ¢ֳ¸ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ²ֳ¨ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­   
ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¹ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¦ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¯   
ֳ·ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ¯ - ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ ֳ¥ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ÷ - ֳ₪ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¬ֳ ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ¢ֳ®ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¥ֳ±ֳ¸ֳ¬ֳ©   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±, ֳ ֳ´ֳ¬ֳ¨ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ¨ֳ±: ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ´ֳ°ֳ© ֳ ֳ ֳ¥ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ£ֳ±   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ - ֳ©ֳ§ֳ±ֳ© ֳ®ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ·ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¬ֳ± ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¸ֳ· ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ₪   
ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±   
ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ«ֳ±ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²   
ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ¢ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ©ֳ÷ֳ¥?   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ·ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ¬ֳ«ֳ±ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ₪"ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ®ֳ«ֳ©ֳ¥ֳ¯"   
ֳ₪ֳ¸ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ ֳ÷ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷- ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¥ֳ¬ֳ¨ֳ¸   
ֳ£ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
"ֳ ֳ©ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ©ֳ¥ֳ£ֳ² ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ¦ֳ ֳ÷!"   
ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ÷ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ© ֳ§ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ¢ֳ­)   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­
ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¦ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ¡ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ§ֳ£ ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ - ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ§ֳ£ ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 8   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ¡ֳ¯ ֳ¹ֳ¬ ֳ±ֳ¡ֳ  ֳ¬ֳ¦ֳ¸   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¯ ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¯   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­, ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­, ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ£ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ² ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 60   
ֳ ֳ´ֳ·ֳ¨ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ¡ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¥ֳ±ֳ¸ֳ¬ֳ©   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ₪ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪
ֳ₪ֳ ֳ÷ֳ°ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪: ֳ¦ֳ©ֳ¥ ֳ´ֳ°ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ₪ֳ¡ֳ¥ֳ·ֳ² ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ÷ֳ¡ֳ¬ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ©ֳ ֳ°ֳ¢ ֳ₪ֳ¥ֳ© ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ°ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ®ֳ¯ - ֳ ֳ¹ֳ¸   
ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­, ֳ₪ֳ¦ֳ¦ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ­ - ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ³   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ®ֳ¯   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ - ֳ₪ֳ¦ֳ¦ֳ₪   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ - ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷   
"ֳ ֳ©ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ©ֳ¥ֳ£ֳ² ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ¦ֳ ֳ÷!"   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה