מאמרים

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים למאמרים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המאמרים מציגים ידע והצעות להוראת הנושא המתמטי שבו הם עוסקים. חלקם מאמרים המתורגמים מכתבי עת באנגלית, וחלקם מאמרים מתוך כתבי העת "מספר חזק" ו- מספר חזק 2000. המאמרים מוצגים בעברית וחלקם גם בערבית - לבחירתכם.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ²ֳ¶ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ¶ֳ¸ֳ´ֳ÷ֳ©   
ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¹ֳ°ֳ₪   
ֳ₪ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ®ֳ´ֳ÷ֳ©ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ¸ֳ× ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ© ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¢ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ«ֳ¯? ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ«ֳ¯?   
ֳ®ֳ±ֳ² ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 1   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¬ֳ¸ֳ¡ֳ² - ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ®ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ·ֳ¨ֳ² ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× 5 ֳ¥ֳ·ֳ¨ֳ² ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× 3   
ֳ ֳ§ֳ£ ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ - ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ§ֳ£ ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 8   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ₪ ֳ°ֳ²ֳ¹ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪?   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪   
ֳ¸ֳ¡ֳ© ֳ ֳ¡ֳ¸ֳ₪ֳ­ ֳ ֳ¡ֳ¯ ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ    
ֳ£ֳ¥ֳ£   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¨ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ¯?   
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ× ֳ«ֳ®ֳ¹ֳ¬   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ©ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ®ֳ©ֳµ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ·   
ֳ¢ֳ¥ֳ¨ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ£ ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ¡ֳ°ֳ©ֳµ   
ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ¸ ֳ«ֳ©ֳ ֳ­   
ֳ₪ֳ°ֳ± ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ©ֳ£ֳ°ֳ¨ֳ¬ ֳ¥ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¬ֳ©ֳ±ֳ¨ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¬ֳ°ֳ£   
ֳ ֳ®ֳ© ֳ°ֳ¨ֳ¸   
ֳ§ֳ¥ֳ´ֳ¹ ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ  ֳ¹ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ "ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪"   
ֳ©ֳ ֳ°ֳ¢ ֳ₪ֳ¥ֳ© ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ°ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ¥ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ¬ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ®ֳ£ - ֳ®ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ© ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ·ֳ©ֳ¸ - ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ´ֳ¬ֳ ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­ / ֳ©ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¬ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¸ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ¹ֳ¡ - ֳ¸ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¨   
ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ®ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ¹ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ®ֳ«ֳ¹ֳ©ֳ¸ ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ¨ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£   
ֳ¸ֳ¦ֳ© ֳ¡ֳ¸ֳ¦ֳ©ֳ¬ - ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ§ֳ¥"ֳ¬   
ֳ®ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ· ֳ²ֳ¥ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ± ֳ¥ֳ₪ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ₪ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷: ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ©ֳ¹ ֳ¥ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ´ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ°ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ³ ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ·ֳ¶ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷   
ֳ®ֳ¡ֳ§ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ¦ֳ· ֳ¬ֳ±ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ÷ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ× ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ£ֳ©ֳ ֳ¢ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ ֳ©ֳ× ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ«ֳ¹ֳ®ֳ·ֳ¹ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ¬ֳ·ֳ¬   
ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ£ֳ³ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ©ֳ¬ ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ₪   
ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ₪ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ©ֳ®ֳ¯   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ₪   
10 ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ§ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ­ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· (ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ×)   
ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¹ֳ°ֳ₪   
ֳ₪ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ®ֳ´ֳ÷ֳ©ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ¸ֳ× ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ© ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¢ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ«ֳ¯? ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ«ֳ¯?   
ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ - ֳ·ֳ¶ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷   
ֳ®ֳ© ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷? ֳ£ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¡ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ©ֳ÷ֳ¸ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ÷ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ¶ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ±ֳ₪ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¸ ֳ¸ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ¢'ֳ ֳ¯   
ֳ ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ× ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¸ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬   
ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ¬ ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ©ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ¹ֳ₪   
ֳ¸ֳ¡ֳ© ֳ ֳ¡ֳ¸ֳ₪ֳ­ ֳ ֳ¡ֳ¯ ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ    
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¨ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ¯?   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ©ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ®ֳ©ֳµ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ·   
ֳ₪ֳ°ֳ± ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ©ֳ£ֳ°ֳ¨ֳ¬ ֳ¥ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¬ֳ©ֳ±ֳ¨ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¬ֳ°ֳ£   
ֳ·ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ¯ - ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ ֳ¥ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ ֳ®ֳ© ֳ°ֳ¨ֳ¸   
ֳ«ֳ´ֳ¬ - ֳ¢ֳ¥ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¶ֳ¡ֳ²   
ֳ§ֳ¥ֳ´ֳ¹ ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ«ֳ ֳ¹ֳ¸ ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ«ֳ ֳ¯   
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ¥ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ¬ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ®ֳ£ - ֳ®ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ© ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪   
ֳ ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¥ֳ¬ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ­ 1-1500 ֳ¬ֳ±ֳ´ֳ₪"ֳ°   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¡"ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ¯"   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¢ֳ¸ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ - (ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ×)   
ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­ / ֳ©ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ¹ֳ¡ - ֳ¸ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¨   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ®ֳ¯   
ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ®ֳ«ֳ¹ֳ©ֳ¸ ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ¨ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷: ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ÷ֳ÷ֳ¸ ֳ®ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£   
ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ²ֳ¬ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ¸ֳ¦ֳ© ֳ¡ֳ¸ֳ¦ֳ©ֳ¬ - ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ§ֳ¥"ֳ¬   
ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ´ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ°ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ³ ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¡ֳ§ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ¦ֳ· ֳ¬ֳ±ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷   
ֳ÷ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ× ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ£ֳ©ֳ ֳ¢ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ ֳ©ֳ× ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ«ֳ¹ֳ®ֳ·ֳ¹ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ¬ֳ·ֳ¬   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ¡ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ³ ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ£ֳ³ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ©ֳ¬ ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ₪   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ₪   
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ¢'-ֳ¨'   
ֳ®ֳ±ֳ² ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 1   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ© ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬? ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ¦ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ¥?   
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¨ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ´ֳ© ֳ₪ֳ¸ֳ®ֳ¡"ֳ­   
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¨ֳ´ֳ₪? ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ§ֳ¥ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ¥ ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ¡ - ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ·ֳ©ֳ¸   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ£ֳ¬ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ§ֳ¢ ֳ₪ֳ§ֳ°ֳ¥ֳ«ֳ₪   
ֳ£ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ§ ֳ²ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²: ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ©ֳ× ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ  ֳ¹ֳ¢ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ¡'   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ÷ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ£ֳ© ֳ«ֳ¥ֳ§-ֳ²ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ÷ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ£ֳ© ֳ«ֳ¥ֳ§-ֳ²ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ (ֳ£ֳ´ֳ© ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪)   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ '   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ°ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ© ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¯ ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ¡-11?   
ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ÷ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ¶ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ ֳ¬ֳ©   
ֳ ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¨ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ¯?   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪, ֳ₪ֳ®ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ²ֳ¬ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ¡-7   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ× ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¸ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ£ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¨ֳ´ֳ₪? ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ§ֳ¥ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ¥ ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ¡ - ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ·ֳ©ֳ¸   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ°ֳ©ֳ­?   
ֳ®ֳ₪... ֳ ֳ­...?   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪, ֳ₪ֳ®ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ ֳ©ֳ× ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ  ֳ¹ֳ¢ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ³, ֳ₪ֳ·ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ¥ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¢
ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ÷ ֳ©ֳ£ֳ² ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ¯ ֳ¥ֳ¡ֳ ֳ¸ֳ₪"ֳ¡ (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¥ֳ°ֳ×
ֳ«ֳ´ֳ¬ - ֳ¢ֳ¥ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¶ֳ¡ֳ²   
ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ₪ ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ - ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ÷ ֳ©ֳ£ֳ² ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ¯ ֳ¥ֳ¡ֳ ֳ¸ֳ₪"ֳ¡ (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬   
ֳ¸ֳ¢ֳ² ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­...   
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ¹ֳ¥ֳ¯? (ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ )   
ֳ®ֳ£ֳ¥ֳ² ֳ©ֳ¹ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ× ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷?   
ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ¬ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ² ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ¯   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ£ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ÷
ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ ֳ«ֳ₪ֳ£ֳ¢ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪   
ֳ₪ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ¨ ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¬ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¯ ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ©: ֳ®ֳ²ֳ¡ֳ¸ ֳ¬ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¸ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ ֳ÷ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷- ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¥ֳ¬ֳ¨ֳ¸   
ֳ¢ֳ©ֳ¹ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¬ֳ©ֳ¦ֳ¶ֳ©ֳ₪ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ¯ ֳ¹ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ¹ֳ¢ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ±ֳ¸ֳ¨ֳ¥ֳ¨ ֳ±ֳ«ֳ®ֳ÷ֳ© ֳ«ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¡ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ×
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ× ֳ«ֳ®ֳ¹ֳ¬   
ֳ¹ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ²"ֳ© ֳ¸ֳ ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ·ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ ֳ«ֳ₪ֳ£ֳ¢ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¹ֳ°ֳ₪   
ֳ₪ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ®ֳ´ֳ÷ֳ©ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ¸ֳ× ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ© ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¢ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ£ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ₪ֳ«ֳ©ֳ± ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ¯   
ֳ¬ֳ ֳ¥ֳ°ֳ¸ֳ£ ֳ ֳ¥ֳ©ֳ¬ֳ¸   
ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ«ֳ¯? ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ«ֳ¯?   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ«ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ±ֳ² ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 1   
ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ - ֳ·ֳ¶ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷   
ֳ®ֳ© ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷? ֳ£ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¡ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ©ֳ÷ֳ¸ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ÷ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ¶ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ× ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¬ֳ§ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ·ֳ¨ֳ² ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× 5 ֳ¥ֳ·ֳ¨ֳ² ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× 3   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ±ֳ₪ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¸ ֳ¸ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ¢'ֳ ֳ¯   
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ¥ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ "ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ´ֳ÷ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ§ֳ¬ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ¯"   
ֳ®ֳ§ֳ¥"ֳ¢ - ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪, ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©   
ֳ´ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ₪ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ°ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¢'ֳ¥ֳ¸ֳ¢' ֳ´ֳ¥ֳ©ֳ₪   
ֳ®ֳ§ֳ´ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ¡ֳ¥ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¡ - ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ©ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ¡ֳ¥ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ  - ֳ₪ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ₪, ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ ֳ´ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¸ֳ¡ֳ© ֳ ֳ¡ֳ¸ֳ₪ֳ­ ֳ ֳ¡ֳ¯ ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ    
ֳ£ֳ¥ֳ£   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ¬ ֳ₪ֳ¸ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ©ֳ£ֳ© ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ·ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ¯ - ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ ֳ¥ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 60 - ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ¡ֳ¡ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ÷ ֳ₪ֳ²ֳ÷ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¥ֳ©ֳ ֳ®ֳ¸: "ֳ¹ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ®ֳ£ֳ©ֳ°ֳ÷ ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬"   
ֳ ֳ¥ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ£ֳ±   
ֳ§ֳ¥ֳ´ֳ¹ ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¸ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ¦ֳ¸ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ¨   
ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ°ֳ±ֳ·ֳ©   
ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ "ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪"   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ°ֳ±ֳ·ֳ©   
ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ₪ ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ - ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¡"ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ¯"   
ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ·ֳ©ֳ¸ - ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¢ֳ¸ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ - (ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ×)   
ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­ / ֳ©ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ© ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¥ֳ«ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ₪ֳ÷ֳ¸ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ§ֳ¦ֳ·   
ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷: ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ÷ֳ÷ֳ¸ ֳ®ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ֳ₪ ֳ§ֳ©?   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯?   
ֳ®ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ· ֳ²ֳ¥ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ± ֳ¥ֳ₪ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ₪ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷: ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ©ֳ¹ ֳ¥ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ÷ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ× ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ£ֳ©ֳ ֳ¢ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ₪   
ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¸ֳ¡ ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ₪"ֳ± ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ°ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ ֳ§ֳ£, ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ¥ ֳ ֳ³ ֳ ֳ§ֳ£: ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ´ֳ© ֳ¹ֳ¡ֳ ֳ© ֳ₪ֳ¡ֳ₪ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ¡ֳ¸ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ - ֳ²ֳ¬ ֳ´ֳ© ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ (ֳ¡ֳ ֳ¸ֳ₪"ֳ¡)   
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ¡ֳ§ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ£ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ₪   
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ£ֳ¥ֳ¬ֳ¸: ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ·ֳ¥ֳ°ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ¥ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©ֳ¦ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¬-ֳ´ֳ₪ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¬ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ  ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ¯ ֳ₪ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ₪   
ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¨ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ₪ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ÷ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ ֳ§ֳ±ֳ¸ ֳ¡ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸?   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ¨ֳ¢ֳ©ֳ₪ ֳ«ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪   
10 ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ§ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ­ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ²ֳ÷ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ¶ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ±ֳ₪ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¸ ֳ¸ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ¢'ֳ ֳ¯   
ֳ´ֳ ֳ´ֳ°ֳ¥ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¡ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳµ' ֳ¶'ֳ¡ֳ©ֳ¹ֳ¡   
ֳ®ֳ₪ ֳ°ֳ²ֳ¹ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪?   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ¥ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ£ֳ±   
ֳ¬ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¸ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ®ֳ©ֳ£ ֳ ֳ°ֳ§ֳ°ֳ¥   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ³ ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ´ֳ¬ֳ ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ - ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¡   
ֳ®ֳ´ֳ¬ֳ ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ - ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ    
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ₪ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ£ֳ¬ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ¨   
ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ¸ ֳ«ֳ©ֳ ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ· ֳ²ֳ¥ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ¢ֳ² ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­...   
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ¥ֳ¯? (ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¡)   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ±   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ´ֳ± ֳ¥ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± ֳ«ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ₪   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה