פעילויות רחבות

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפעילויות רחבות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
כל פעילות כוללת מספר משימות בנושא מסוים ברמות שונות, או פעילות חקר. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט "המלצת השבוע": מרכזונים, גיאומטריה ועוד, נעזרים באביזרים ופעילות בעקבות מאמר. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

גיאומטריה
צורות הנדסיות (א-ב)   
צורות הנדסיות (ד-ו)   
צורות הנדסיות (ג-ד)   
תובנה מרחבית - 2   
צביעת מפות   
פעילות עם טנגרם (ה-ו)   
פעילות עם טנגרם 2 (ה-ו)   
תובנה מרחבית -1   
גיאומטריה באומנות (ה-ו)   
גיאומטריה באומנות (ג-ד)   
גיאומטריה באומנות (א-ב)   
פרקטלים (ה-ו)   
פרקטלים (ג-ד)   
פרקטלים (א-ב)   
מרכז של צורות   
העלאת שאלות המובילות לרמות חשיבה שונות   
פעילות עם צורות הנדסיות (ה-ו)   
פעילות עם צורות הנדסיות (ג-ד)   
פעילות עם בדידים (א-ב)   
פעילות עם טנגרם (ג-ד)   
פעילות עם לוחיות מנייה צבעוניות (ג-ד)   
מפות מושגים מתמטיות: הערכת היכולת לעשות קשרים   
פעילויות בנושא המעגל והפאי לבית הספר היסודי   
כמה צורות שונות ניתן לקבל?   
פעילויות בעקבות מאמרים בשילוב יישומונים: "מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים"   
פעילויות על לוח מסמרים   
קומבינטוריקה ללא נוסחאות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
מדידות
זוויות   
מדידות נפח 1.7 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.6 (ג-ו)   
מדידות נפח 1.5 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.4 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.3 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.2 (ו)   
מדידות נפח 1.1 (ג-ו)   
גיאומטריה ושברים   
פעילות על לוח מסמרים-2 (ה-ו)   
פעילות על לוח מסמרים-2 (ג-ד)   
פעילות על לוח מסמרים-2 (א-ב)   
שטח והיקף של דגלים   
שטח: תובנה ומדידה (ד-ו)   
שטח: תובנה ומדידה (ב-ג)   
מדידות אורך (ג-ו)   
מדידות אורך (א-ב)   
תכנון ועיצוב הדירה (ד-ו)   
תכנון ועיצוב הדירה (ב-ג)   
פותרי הבעיות: ריבועים והיקפים (תגובות)   
פותרי הבעיות: ריבועים והיקפים   
פעילות עם קוביות מתחברות-2 (ג-ו)   
פעילות עם קוביות מתחברות-2 (א-ב)   
פעילות עם לוחיות מנייה צבעוניות-2 (ה-ו)   
פעילות עם צורות הנדסיות (א-ב)   
פעילות עם טנגרם (ג-ד)   
פעילות עם טנגרם (א-ב)   
פעילות עם לוחיות מנייה צבעוניות (א-ב)   
מידה ומשקל (מרכזון)   
מבנים ותיבות (מרכזון)   
רכבות ומלבנים   
יערות בארץ ישראל   
שטח והיקף   
נפח תיבה   
פעילויות בנושא המעגל והפאי לבית הספר היסודי   
איזו קופסה מתוקה יותר?   
פעילויות בעקבות מאמרים בשילוב יישומונים: "מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים"   
פעילויות על לוח מסמרים   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
מצולעים
גיאומטריה ושברים   
תובנה מרחבית - 2   
מתמטיקה בעזרת הגוף   
פעילות עם טנגרם 2 (ה-ו)   
פעילות עם טנגרם 2 (א-ב)   
חיבור וחיסור עד מאה   
פירוק והרכבה של מצולעים   
מצולעים (א-ב)   
משפחת המרובעים   
מצולעים (ג-ו)   
גיאומטריה באומנות (ה-ו)   
גיאומטריה באומנות (ג-ד)   
גיאומטריה באומנות (א-ב)   
סימטריה שיקופית (ג-ה)   
תכנון ועיצוב הדירה (ב-ג)   
מרכז של צורות   
משולש על לוח המסמרים (תגובות)   
משולש על לוח המסמרים   
פותרי הבעיות: ריבועים והיקפים (תגובות)   
פותרי הבעיות: ריבועים והיקפים   
אילו צורות אתם יכולים ליצור? (תגובות)   
אילו צורות אתם יכולים ליצור?   
פעילות על לוח מסמרים (ג-ד)   
פעילות על לוח מסמרים (א-ב)   
פעילות עם טנגרם (ה-ו)   
פעילות עם טנגרם (א-ב)   
פעילות עם לוחיות מנייה צבעוניות (ג-ד)   
מפות מושגים מתמטיות: הערכת היכולת לעשות קשרים   
כמה צורות שונות ניתן לקבל?   
בניית מרובעים (כולל תשובות למורה)   
ריצופים משוכללים וחצי משוכללים   
פעילויות על לוח מסמרים   
גזירות והרכבות (המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
גופים
מדידות נפח 1.6 (ג-ו)   
מדידות נפח 1.5 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.3 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.2 (ו)   
מדידות נפח 1.1 (ג-ו)   
פעילות עם בדידים-2 (ג-ו)   
תובנה מרחבית - 2   
בניית גופים הנדסיים   
גופים (ד-ו)   
גופים (א-ג)   
פעילות עם קוביות מתחברות-2 (ד-ה)   
פעילות עם קוביות מתחברות (ה-ו)   
פעילות עם קוביות מתחברות (ג-ד)   
מבנים ותיבות (מרכזון)   
איזו קופסה מתוקה יותר?   
פעילויות בעקבות מאמרים בשילוב יישומונים: "מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים"   
פירמידות - פעילות חקר בשילוב יישומון   
פאונים משוכללים - פעילות חקר בשילוב יישומון   
קוביות צבעוניות: פעילות חקר באמצעות קוביות מתחברות ויישומון   
מבנים מקוביות   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
טרנספורמציות וסימטרייה
פעילות עם טנגרם 2 (א-ב)   
תובנה מרחבית -1   
גיאומטריה באומנות (ה-ו)   
גיאומטריה באומנות (ג-ד)   
גיאומטריה באומנות (א-ב)   
סימטריה סיבובית (ג-ו)   
סימטריה שיקופית (ג-ה)   
פעילות עם צורות הנדסיות (ג-ד)   
פעילות על לוח מסמרים (א-ב)   
פעילויות על לוח מסמרים   
פעילויות בנושא שיקוף   
הילד הסיני: סימטריה שיקופית, סיבובית וריצוף   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה