משחקים

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ© ֳ ֳ¥ ֳ ֳ© ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©   
ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ³ (ֳ ֳ¥ ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪)   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ - ֳ§ֳ¥ֳ¢ֳ₪   
ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ§ֳ´ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ®ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ«ֳ© ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ¡ ֳ¬-   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ£'   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ«ֳ÷ ֳ§ֳ¡ֳ¬   
ֳ«ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¹ֳ¡ֳµ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ¥ֳ· ֳ ֳ´ֳ± - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ¬ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ©ֳ¬, ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¯   
ֳ´ֳ©ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¬ֳ¦ֳ¥ֳ¢ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ­?   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ²ֳ¬ ֳ¢ֳ¡ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ´ֳ¥ֳ× ֳ¡ֳ₪   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ© ֳ ֳ¥ ֳ ֳ© ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©   
ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ³ (ֳ ֳ¥ ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪)   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ - ֳ§ֳ¥ֳ¢ֳ₪   
ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ§ֳ´ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ®ֳ¥ֳ¯   
ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ¯   
ֳ£ֳ®ֳ·ֳ₪ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ - 2 ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¯ (ֳ¢-ֳ₪)   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¡ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷)   
ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ£'   
ֳ®ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ¯   
ֳ«ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ°ֳ±ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ÷ֳ¹ֳ¡ֳµ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ÷ֳ·ֳ£ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ´ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ¥ֳ· ֳ ֳ´ֳ± - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¥ - ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·   
ֳ ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬   
ֳ¬ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ©ֳ¬, ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¯   
ֳ§ֳ®ֳ¹ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ´ֳ©ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¬ֳ¦ֳ¥ֳ¢ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ²ֳ¬ ֳ¶ֳ©ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ - 2 ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­   
ֳ°ֳ±ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ°ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ÷ֳ·ֳ£ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ­?   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ­ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ₪ֳ´ֳ¥ֳ× ֳ¡ֳ₪   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ­?   
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬   
ֳ´ֳ©ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¬ֳ¦ֳ¥ֳ¢ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ²ֳ¬ ֳ¶ֳ©ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¡ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ÷)   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ°ֳ₪   
ֳ§ֳ´ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ­   
ֳ§ֳ®ֳ¹ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה