משחקים

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ©ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸ ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ§ֳ´ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ®ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ£'   
ֳ®ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ¯   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· - ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ¯   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ­ ֳ¬ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸ ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה