משחקים

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­: ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪- 15   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¯ (ֳ¢-ֳ₪)   
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ²ֳ¬ ֳ¶ֳ©ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ© ֳ ֳ¥ ֳ ֳ© ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ«ֳ÷ ֳ§ֳ¡ֳ¬   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­: ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ© ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ₪ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ¸   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ - ֳ§ֳ¥ֳ¢ֳ₪   
ֳ£ֳ®ֳ·ֳ₪ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©   
ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ²ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¥ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ¢ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה