משחקים

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ - ֳ§ֳ¥ֳ¢ֳ₪   
ֳ£ֳ®ֳ·ֳ₪ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©   
ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ²ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¥ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ¢ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה